Behörigheter

Vi är behöriga av Byggkeramikrådet att uföra arbeten i våtrum och utfärda kvalitetsdokument. Här nedan finns mer information från Byggkeramikrådets hemsida om behörigheten i våtrum. Gå gärna in på deras hemsida om ni vill ha mer information om behörigheten.

Behörighet innebär att:

  • Minst en våtrumsansvarig arbetsledare har gått Byggkeramikrådets kurs 1, teoretisk tätskiktskurs samt kurs 2, entreprenadjuridik och byggkeramiska grundkunskaper. Båda kursernas prov ska vara godkända.
  • Personal som utför tätskiktsarbeten ska ha behörighetslegitimation samt vara anställd i ett behörigt företag.
  • Företaget ansökt om behörighet och har registrerats.
  • Plattsättare anställda i ett behörigt företag får en fotolegitimation utfärdad av Byggkeramikrådet.

Våtrumsarbeten enligt Branschreglerna innebär att:

  •   Företaget är behörigt.
  •   Personal som utför tätskiktsarbeten ska ha behörighetslegitimation samt vara anställd i ett behörigt företag.
  •   Arbetena utförs med godkända tätskiktssystem enligt tillhörande monteringsanvisningar.
  •   Utförda arbeten kontrolleras genom egenkontroll och dokumenteras i kvalitetsdokumentet, Branschreglernas bilaga A.
  •   Dokumentet skall överlämnas till beställaren efter samtliga våtrumsarbeten enligt Branschreglerna.